Motzi

GCP
קורס מחקר קליני

קורס בסיסי, לתכנון ניהול וביצוע מחקרים קליניים על פי ההנחיות הבינלאומיות להליכים קליניים נאותים במחקר בבני אדם
Good Clinical Practice [GCP (R2)]

משרד הבריאות האריך את תוקף ההנחיות לניהול ניסויים קליניים בתקופת מגיפת הקורונה

המחלקה לניסויים קליניים מודיעה על הארכת תוקף ההנחיות השונות שפורסמו בנושא עד לתאריך ה-31/12/2020. עיקרן ההנחיות הן ליזמים ולחוקרים ומאפשרות את הגשת הבקשות והמסמכים הנדרשים לאישור הניסוי במדיה אלקטרונית בלבד ללא צורך בהגשת המסמכים המקוריים עצמם. במוסדות בהם אושר שימוש במערכת חתימה אלקטרונית יש להשתמש בה לשם החתימה על המסמכים המוגשים. נקבע כי כדי לאפשר …

משרד הבריאות האריך את תוקף ההנחיות לניהול ניסויים קליניים בתקופת מגיפת הקורונה Read More »

Event

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis …

כניסה חלקה לשלב הניסויים הקליניים

חברת הייעוץ ביו מדיקל ריסרץ’ דזיין, הפועלת בתחום הרגולציה בפרויקטים ביו-רפואיים, מתמחה בעיקר בייעוץ
לשלב המוקדם של תהליך הפיתוח, לצד שירותי מיקור-חוץ לתכנון ניהול וביצוע מחקרים קליניים. המטרה – כניסה
מיטבית לשלב הניסויים הקליניים

התוכנית היוקרתית באוניברסיטת תל אביב בחרה ביועץ רגולטורי

ד”ר משה נוימן מנכ”ל חברת בי אר די ביומדיקל בע”מ נבחר לשמש כיועץ הרגולטורי לפרוייקטיים הייחודיים שנבחרו לתוכנית היוקרתית SPARK המתקיימת באוניברסיטת תל אביב בחסות אוניברסיטת סטנפורד בארה”ב. התוכנית היוקרתית היא תכנית חונכות בינלאומית שנוצרה כדי לתמוך במאמצים האקדמיים של תרגום תגליות במחקר האקדמי לטיפול רפואי לצרכים רפואיים שלא נענו. במסגרת התוכנית נבחרים כל שנה …

התוכנית היוקרתית באוניברסיטת תל אביב בחרה ביועץ רגולטורי Read More »