GCP Forum

Homepage Forums

  • Forum
  • Topics
  • Posts
  • Last Post
  • GCP and Israeli MOH Guidelines for Clinical Trials in Humans Forum

    פורום זה הינו כלי עזר למעורבים בניסויים קליניים בעיקר של תרופות ומוצרים ביוטכנולוגיים הנדרשים לעמוד בדרישות נוהל ה- GCP ונוהל משרד הבריאות  לניסויים קליניים בבני אדם. מרחב דיון זה נועד לספק סביבה  לתקשורת מורחבת בין היזמים, החוקרים צוותי מתאמות המחקר ועובדי ה- CRO מנהלי פרויקטים ומנטרים ומאפשר למשתמשים להעלות את שאלותיהם, והערותיהם ולהיחשף בתשובות לדוגמאות לדרכים בהן הם יכולים לנהל את המחקר תוך הקפדה על הנהלים ולהבטיח תאימות לדרישות באופן המשתלב עם הצרכים בארגון שלהם. מקווה לדיון פורה ומבקש להקפיד על תרבות הדיון והשיח.

  • 11,987
  • 11,988
  • 1 year, 5 months ago

   joohnnymoo

Request a proposal