News & Events

משרד הבריאות האריך את תוקף ההנחיות לניהול ניסויים קליניים בתקופת מגיפת הקורונה

המחלקה לניסויים קליניים מודיעה על הארכת תוקף ההנחיות השונות שפורסמו בנושא עד לתאריך ה-31/12/2020. עיקרן ההנחיות הן ליזמים ולחוקרים ומאפשרות את הגשת הבקשות והמסמכים הנדרשים …

קרא עוד

התוכנית היוקרתית באוניברסיטת תל אביב בחרה ביועץ רגולטורי

ד”ר משה נוימן מנכ”ל חברת בי אר די ביומדיקל בע”מ נבחר לשמש כיועץ הרגולטורי לפרוייקטיים הייחודיים שנבחרו לתוכנית היוקרתית SPARK המתקיימת באוניברסיטת תל אביב בחסות …

קרא עוד

הנחיות לניהול ניסויים קליניים בתקופת מגיפת הקורונה בארה”ב

מנהל המזון והתרופות בארה”ב עדכן את הנוהל המיוחד שהוצא לניהול מחקרים קליניים במוצרים במהלך מגיפת הקורונה. הנוהל עוסק בהתמודדות עם המצב שבעטיו חולים רבים המשתתפים בניסויים …

קרא עוד

Course Registration

Upcoming Courses

Our Courses

Request a Proposal

Our Clients