הנחיות לניהול ניסויים קליניים בתקופת מגיפת הקורונה בארה”ב

מנהל המזון והתרופות בארה”ב עדכן את הנוהל המיוחד שהוצא לניהול מחקרים קליניים במוצרים במהלך מגיפת הקורונה. הנוהל עוסק בהתמודדות עם המצב שבעטיו חולים רבים המשתתפים בניסויים קליניים כמו גם רבים מסגל מתאמי המחקר והמנטרים נמנעים מלהגיע למרפאות בתי החולים במרכזים הרפואיים. הנוהל מגדיר מדיניות לשימור איכות המידע הנאסף במחקר ובנוי כאוסף של 23 שאלות ותשובות ובינהן: קבלת החלטה על השהייה, המשך או התחלת ניסוי חדש, כיצד לתעד סטיות מדרישות  הפרוטוקול ו/או שינויים לפרוטוקול בגין משבר הקורונה, ביצוע ביקורים קליניים מרחוק (Remote clinic visits), אספקת תרופות מחקר לבית המשתתף, קבלת הסכמה מדעת מחולים  המצויים בבידוד, שימוש בשיחות וועידה במערכות ווידאו לביצוע ביקורים באתרי מחקר, שיטות ניטור אלטרנטיביות ועוד. הנוהל מצוי בלינק: https://www.fda.gov/media/136238/download

Leave a Comment